BİLGİ BANKASI

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti (10)

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti nedir?
İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına bu konuda yetkili uzmanlar tarafından oluşturulan hizmetlerin bütünüdür..
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti almakla yükümlü müyüm?
Bu yükümlülüğü öğrenebilmeniz için önce işyerinizin tehlike sınıfını bilmeniz gerekir.
Firmamın tehlike sınıfını nasıl öğrenebilirim?
NACE kodunuzdan işyerinizin tehlike sınıfını öğrenebilirsiniz.
NACE kodu nedir?
Her şirketin faaliyet alanını belirten uluslararası koddur. NACE kodunuz, SGK işyeri sicil numaranızın ilk 7 hanesinin ilk hanesi çıkarıldıktan sonra kalan sayılardır.
12345678901234567890123 (23 hane)
NACE Kodunuz: 23.45.67 (6 hane)
NACE kodunuzu öğrendikten sonra www.alanosgb.com/nace adresinden işyeri tehlike sınıfını öğrenebilirsiniz.
Firmamın tehlike sınıfını öğrendim, İş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti almakla yükümlü müyüm?
6331 sayılı kanuna göre;
Az tehlikeli sınıfta çalışan sayınız 50’nin altında ise 01.07.2016 tarihinde,
Az tehlikeli sınıfta çalışan sayınız 50’nin üstünde ise 01.01.2013 tarihi itibariyle,
Tehlikeli sınıfta çalışan sayısına bakılmaksızın 01.01.2014 tarihi itibariyle,
Çok tehlikeli sınıfta çalışan sayısına bakılmaksızın 01.01.2014 tarihi itibariyle bu hizmetleri almakla yükümlüsünüz.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti için hangi uzmanları çalıştırmak zorundayım?
İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi ) çalıştırmak zorundasınız.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti almazsam ne gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalırım?
Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalığı dünya ortalamasının çok üstünde olduğu için, bu riskleri azaltmak adına önleyici tedbirlerin alınmasının ciddiyetini arttırmak için yüklü miktarda idari para cezaları düzenlenmiştir.
İdari para cezaları miktarı nedir?
Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 3.234 TL (İlk tespitte)
4.851 TL (devamı halinde her ay)
Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak 1.078 TL (Her çalışan için)
İş güvenliği uzmanını çalıştırmamak. 5.390 TL
İşyeri hekimi çalıştırmamak 5.390 TL
Diğer sağlık personeli çalıştırmamak 2.695 TL
Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak 1.078 TL (Her çalışan için)
İşyeri sağlık ve güvenlik biriminini kurmamak 1.617 TL
İş kazalarını ve meslek hastalıklarını SGK’ya bildirmemek. 2.156 TL
Şu ana kadar idari para cezaları düzenlendi mi?
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde sözleşmeler işverenile hizmet verenler arasında internet ortamında, İSG Katip üzerinden kayıt altına alındığı için, hangi firmaların hangi hizmetleri alıp, almadığı bilgisayar karşısında tespit ediliyor. Denetimler bu koşullarda yapılıyor. Böylece Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş gücünü ekonomik kullanıyor.Şu ana kadar milyonlarca lira ceza kesilmiştir.

Yönetmelikler (30)

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
Tozla Mücadele Yönetmeliği
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

Kanunlar (7)

4857 Sayılı İş Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
4904 Türkiye İş Kurumu Kanunu
854 Sayılı Deniz İş Kanunu
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Tebliğler (4)

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ
Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

ARADIĞINIZ SORUNUN CEVABINI BULAMADINIZ MI?

Aradığınız sorunun cevabını bulamadıysanız, bize bırakın, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerimiz size yardımcı olsun.
Bize Sorun