İşe giriş raporları nerelerden alınmalıdır?

Yorumlar Kapalı

İşe giriş muayenelerinin nerede yapılacağı konusunda ciddi bir kaos oluştuğunu ve yetkisiz raporların verildiğini gözlemlediğimiz için böyle bir yazı hazırlama gereği duyduk.

İşveren ve işçi adaylarına yardımcı olmak amacıyla hazırladığımız bu yazıyla bir takım soru işaretlerinin kalkacağını umuyoruz.

1.Hangi işçi işe girerken işe giriş muayenesi ve raporu almak zorundadır?
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacak işçiler, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. (1)
2.Tehlikeli yada çok tehlikeli faaliyet alanında çalışmaya aday işçi raporu nereden alabilir?
Sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde yada hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.(1)
3.İşyeri sağlık ve güvenlik birimi nedir?
İşyeri sağlık güvenlik birimi, en az 500 çalışanın olduğu büyük kuruluşlarda sürekli çalışan(tam zamanlı) bir işyeri hekimi gerektiğinden bu işyerlerinde çalışmaya aday kişiler bu kuruluşların işyeri hekimlerinden işe giriş raporu alabilirler.
4.Ortak sağlık güvenlik birimi nedir?
Ortak sağlık güvenlik birimi (OSGB) şirketlere işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hemşiresi hizmeti veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ruhsatlı kuruluşlardır. Eğer işe başlayacağınız kuruluşun bireysel yada ortak sağlık güvenlik birimi üzerinden işyeri hekimi hizmeti almış ise o işyeri hekiminden de işe giriş raporu alabilirsiniz.
5.Özel hastaneden alınacak işe giriş raporları geçerli midir?
Özel hastaneden alınacak işe giriş raporları kesinlikle geçerli değildir. Hem eski 4857 sayılı kanun hem de yeni 6331 sayılı kanuna göre özel hastanelerden alınan işe giriş raporları geçersizdir.(2,1)
6.Kamu hastanelerinden alınan raporlar geçerli midir?
4857 nolu iş kanununda ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından alınan raporların geçerli olduğu(2) belirtilmiş olsa bile 08.02.2013 tarihinde ağır ve tehlikeli işler yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması(3), ortada ağır ve tehlikeli iş kavramının bulunmaması ve yine yukarıda adı geçen kamu kuruluşlarının artık olmaması bizi 6331 sayılı kanuna yönlendirmektedir. Zaten 4857 sayılı kanun iş güvenliği ile ilgili yetersiz olduğu için ayrıca 6331 sayılı iş güvenliği kanunun çıkartıldığını hatırlatmak isteriz.
7.Aile hekimlerinden işe giriş raporları alınabilir mi?
Yine 6.sorunun cevabına istinaden yazılan tüm bilgiler aile hekimleri içinde geçerlidir. Aile hekimliği birimlerinden işe giriş raporu düzenlenemez.
8.İşe giriş muayene ve rapor ücretleri kim tarafından ödenir?
İşe giriş muayene ve rapor ücretleri kesinlikle işveren tarafından ödenir. Bu ücret işçiye yansıtılamaz.(1)
9.İşe başlayacağım şirkette işyeri hekimi var. Fakat kısmi zamanlı çalışıyor. İşveren işyeri hekiminin tekrar ziyaret gününü bekleyemeceğini bir an önce işe girmem gerektiğini ve işe giriş raporu almam gerektiğini söylüyor. İşe giriş raporunu nasıl alabilirim?
Burada 2 seçenek mevcuttur. Eğer işyeri hekiminizin bağlı olduğu bir ortak sağlık güvenlik birimi mevcut ise, insan kaynakları vasıtasıyla ortak sağlık güvenlik birimiyle irtibat kurmanız. 2.seçenek ise size en yakın ortak sağlık güvenlik birimine müracaat etmektir.
10.İşe girerken tetkik yaptırmadan tehlikeli veya çok tehlikeli bir işe giriş raporu aldım? Diğer işçilerin işe girerken tetkik yaptırmışlar. Benim için sorun teşkil eder mi?
Sağlık durumunuza uygun işe yerleştirilmezseniz, sağlık sorunları ve iş kazalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durum işveren açısından da büyük risk oluşturur.  Şöyle ki işçi mevcut bir hastalığını gizler yada sadece muayene ile anlaşılamayacak bir rahatsızlığı mevcut ise buna bağlı olarak gelişecek her türlü mesleki ve işle ilgili hastalıkların tazminatını ödemek zorunda kalabilir.  Çünkü işe giriş muayenesinin amacı sağlık sorunun iş ile ilgili mi değil mi olduğunu anlamak için referans değerler oluşturmaktır.

Aslında bütün karışıklığın nedeni 01.01.2014 itibariyle tüm az tehlikeli(50 çalışan üstü), tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinin iş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti almamasından yada ay içinde sadece birkaç saat işyeri hekimi hizmeti alan işyerlerinde yeni işe başlayacak işçinin işyeri hekimine kolay ulaşamayacak olmasından kaynaklanmaktadır.

Ayrıca işyeri hekimliği ayrı bir disiplin ve ayrı bir uzmanlık alanıdır. Hangi işte hangi tip muayenelerin ve tetkiklerin gerekli olduğunu bilmeden işe giriş muayenesi veren aile hekimlerinin, devlet hastanesi doktorlarının ve özel hastane doktorlarının verdikleri raporlara istinaden karşılaşacabilecekleri hukuksal durumlar (işveren tarafından açılabilecek rücu davaları gibi) karşısında sıkıntı yaşayabileceklerini unutmamak gerekir. Ayrıca hekim arkadaşlarımıza yaptırmış oldukları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk sigortasının mesleki faaliyet alanı dışındaki hukuksal sorunlardan kaynaklanabilecek tazminatları karşılamama gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabileceklerini hatırlatmak isteriz.(4)

Kaynaklar
1.6331 sayılı kanun madde 15
2.4857 sayılı kanun madde 86
3.28553 sayılı (08.02.2013) Resmi Gazetede Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına dair Yönetmelik
4.Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk sigortasındaki poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken maddesi

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

 

Saygılarımızla;
Alan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

By admin | 7 Şubat 2014 |