İş sağlığı ve güvenliği nedir? (özet)

Yorumlar Kapalı

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti nedir?
İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına bu konuda yetkili uzmanlar tarafından oluşturulan hizmetlerin bütünüdür.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti almakla yükümlü müyüm?
Bu yükümlülüğü öğrenebilmeniz için önce işyerinizin tehlike sınıfını bilmeniz gerekir.

Firmamın tehlike sınıfını nasıl öğrenebilirim?
NACE kodunuzdan işyerinizin tehlike sınıfını öğrenebilirsiniz.

NACE kodu nedir?
Her şirketin faaliyet alanını belirten uluslararası koddur. NACE kodunuz, SGK işyeri sicil numaranızın ilk 7 hanesinin ilk hanesi çıkarıldıktan sonra kalan sayılardır.
12345678901234567890123 (23 hane)
NACE Kodunuz: 23.45.67 (6 hane)
NACE kodunuzu öğrendikten sonra www.alanosgb.com/nace adresinden işyeri tehlike sınıfını öğrenebilirsiniz.

Firmamın tehlike sınıfını öğrendim, İş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti almakla yükümlü müyüm?
6331 sayılı kanuna göre;
Az tehlikeli sınıfta çalışan sayınız 50’nin altında ise 01.07.2016 tarihinde,
Az tehlikeli sınıfta çalışan sayınız 50’nin üstünde ise 01.01.2013 tarihi itibariyle,
Tehlikeli sınıfta çalışan sayısına bakılmaksızın 01.01.2014 tarihi itibariyle,
Çok tehlikeli sınıfta çalışan sayısına bakılmaksızın 01.01.2014 tarihi itibariyle bu hizmetleri almakla yükümlüsünüz.

Risk Analizi, Acil Eylem Planı ve çalışanlara Temel İş Güvenliği Eğitimi hizmetlerini yaptırmakla yükümlü müyüm?

01.01.2013 tarihili itibariyle tüm firmalar bir çalışanı bile olsa bu hizmeti yaptırmakla yükümlüdürler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti için hangi uzmanları çalıştırmak zorundayım?

İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi ) çalıştırmak zorundasınız.

İşyeri hekiminin görevleri nelerdir?
İşyerinde, çalışma ortamı gözetimi ve çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapar.
İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre sağlık muayenelerini yapar.
Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim verir ve bu eğitimlerin devamlılığını sağlar.

İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir?
İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
İşverene iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
Risk değerlendirmesi yapmak
Acil durum planı hazırlamak

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti için uzmanları nereden bulabilirim?
İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeliyle kendiniz bularak çalışabileceğiniz gibi ortak sağlık güvenlik birimlerinden (OSGB) de bu hizmeti alabilirsiniz.

OSGB nedir?
Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin kısaltması olup, OSGB firmalara iş sağlığı ve güvenliği hizmeti konusunda danışmanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onay almış ruhsatlı kurumlardır.

Firmam için hangi şekilde hizmet almam daha avantajlıdır?
OSGB’den hizmet almanın avantajları daha fazladır.
OSGB’ler toplu hizmet verdiğinden fiyatlar daha uygundur.
OSGB’lerden alınan hizmetler vergiden düşürülebilir.
OSGB’lerden verilen hizmetler tam teşekküldür.
Bireysel hizmetlerde sertifika düzenleme yetkisi yoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti almazsam ne gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalırım?
Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalığı dünya ortalamasının çok üstünde olduğu için, bu riskleri azaltmak adına önleyici tedbirlerin alınmasının ciddiyetini arttırmak için yüklü miktarda idari para cezaları düzenlenmiştir.

“İŞ KAZASINI ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA KOLAY ve UCUZDUR”

Kanun maddesinde sözü edilen fiil Uygulanacak ceza miktarı (TL)
Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 3.234 TL (İlk tespitte)
4.851 TL (devamı halinde her ay)
Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak 1.078 TL (Her çalışan için)
İş güvenliği uzmanını çalıştırmamak. 5.390 TL
İşyeri hekimi çalıştırmamak 5.390 TL
Diğer sağlık personeli çalıştırmamak 2.695 TL
Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak 1.078 TL (Her çalışan için)
İşyeri sağlık ve güvenlik biriminini kurmamak 1.617 TL
İş kazalarını ve meslek hastalıklarını SGK’ya bildirmemek. 2.156 TL