Alan İş Sağlığı ve Güvenliği

Kuruluşumuz T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Ortak Sağlık Güvenlik Birimi yetki belgesine sahiptir..

Hedefimiz;

‘’En az meslek hastalığı ve iş kazası ile hizmet vermek ve tüm firma çalışanlarına sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı hazırlamaktır.’’

Hizmetlerimiz;

Risk değerlendirilmesi, Acil Durum Planlaması, İşyeri hekimi, İş güvenliği uzmanı, İşyeri hemşiresi hizmetleri, İş güvenliği eğitimleri.

Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi, işyerinde var olan tehlikelerin belirlenerek, bu tehlikelerin risklere dönüşmesini engelleyen ve bu amaçla yapılan analizlerin raporlanmış halde sunumudur.

devamı →

İşyeri Hekimi Hizmeti

Meslek hastalıkları ve iş ile ilgili hastalıkların oluşmasını önlemek amacıyla işe giriş muayeneleri yapar ve iş ortamında hijyeni sağlar. İşverene bu doğrultuda raporlar düzenleyerek bilgilendirme yapar.

devamı →

İşgüvenliği Uzmanı Hizmeti

İş kazalarının oluşmasını önlemek, çalışma ortamındaki tehlikelerin tespitini yapmak, iş ortamında ölçümler ve analizler yapmak, İş güvenliği eğitimi vermek, Yapılan analiz ve çalışmaları raporlandırarak işverene sunar.

devamı →

İşyeri Hemşiresi Hizmeti

İşyeri hemşiresi, çalışanların sağlık takibini yapar. Koruyucu tedavilerin uygulanmasında yer alır. İşyeri hekimi ile koordineli çalışır. Sağlık hizmetinin bütünlülüğünü sağlamada işyeri hekimine yardımcı olur.

devamı →

Yazılarımız